Oznaczenia kabli optycznych

Producenci kabli najczęściej do ich oznaczania używają kodu literowo liczbowego określającego jednoznacznie typ kabla. Jednak takie oznaczenia u różnych producentów nieco się różnią. W związku z powyższym warto przed zamówieniem sprawdzić w katalogu danego producenta sposób oznaczenia potrzebnego nam kabla. Poniżej system oznaczeń stosowany przez: Tele-Fonika.
Oznaczenie składa się z 9 bloków i dwu pól dodatkowych, przy czym w symbolu kabla niektóre bloki mogą zaostać pominięte.

Obszar zastosowania kabla

Z - zewnętrzne
ZKS - zewnętrzne do kanalizacji ściekowych
W - wewnętrzne
ZW - uniwersalne
S - samonośne (ósemkowe)
ADSS - samonośne okrągłe
WD - wewnętrzne dostepowe

Rodzaj materiału powłoki zewnętrznej

X - polietylen
V - poliamid
Xz - polietylen z zaporą przeciwwilgociową
yn - polwinit nierozprzestrzeniający płomienia
N - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestraeniające płomienia
Q - poliuretan
w przypadku powłoki zewnętrznej dwuwarstwowej oznaczenia obydwu materiałów umieszczane są w nawiasie okrągłym n.p. (VX)

Rodzaj materiału powłoki wewnętrznej

X - polietylen
Y - polwinit
N - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestraeniające płomienia (FRLSOH)

Oznaczenie kabla optotelekomunikacyjnego

OTK - kabel optotelekomunikacyjny
OTKG - kabel optotelekomunikacyjny górniczy

Rodzaj ośrodka kabla

ts - tubowy z uszczelnieniem nieżelowym
tc - tuba centralna
S - ścisła tuba, lub półścisła tuba
tm - mikrotuba
M - moduł

Oznaczenie kabla dielektrycznego

d - kabel dielektryczny

Oznaczenie wzmocnienia obwodowego

D - dielektryczne wzmocnienie obwodowe przędzą aramidową
Db - dielektryczne wzmocnienie obwodowe przędzą szklaną

Rodzaj pancerza kabla

Ff - z taśmy stalowej falowanej
Ftl - z tasmy stalowej lakierowanej
Fo - z drutów stalowych okrągłych

Oznaczenie kabla płaskiego

P - kabel płaski

Liczba i rodzaj włókien światłowodowych

J - jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją typu "matched cladding" (G652D)
Ja, Jb - G657A1, G657A2 - jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją typu "matched cladding" o małych promieniach gięcia
Jn - z niezerową dyspersją (G655)
G50 - wielomodowe gradientowe o srednicy rdzenia 50µm typ OM2 (dostępne OM3 i OM4)
G62,5 - wielomodowe gradientowe o srednicy rdzenia 62,5µm
W przypadku kabli z różnymi rodzajami włókien poszczególne rodzaje i ilości oddziela "+" np. 48J+4Jn.

Dopuszczalna siła rozciągająca dla kabli samonośnych

przykładowo: 8kN

Symbol kabla: Z-XOTKtsdD 24J+4Jn należy rozumieć następująco: kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), luźna tuba z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włokien aramidowych na ośrodku kabla (D).

Poniżej stary system oznaczeń stosowany przez: Bydgoską Fabrykę Kabli S.A. i Fabrykę Kabli "OŻARÓW" S.A. - zgodny z wymaganiami TP S.A.

Xz OTK td n D         12 J
Rodzaj światłowodu:
J jednomodowy
JS jednomodowy z przesuniętą dyspersją
G/50 wielomodowy 50/125
G/62,5 wielomodowy 62,5/125
Liczba światłowodów
np: 12 - kabel zawiera 12 światłowodów
Osłona zewnętrzna na pancerzu lub na powłoce:
x polietylenowa
y polwinitowa
nx polwinitowa uodporniona na palenie
Wzmocnienie lub pancerz:
D wzmocnienie z włókien aramidowych
Fu wzmocnienie z cienkich drutów stalowych
Ftl pancerz z taśm stalowych lakierowanych
Fo pancerz z drutów stalowych okrąglych
Element nośny kabla samonośnego:
n linka stalowa
Konstrukcja ośrodka:
td tubowy dielektryczny
rd rozetowy dielektryczny
Symbol kabla optotelekomunikacyjnego:
OTK kabel optotelekomunikacyjny
OTKS kabel optotelekomunikacyjny stacyjny
OTKG kabel optotelekomunikacyjny górniczy
Powłoka kabla:
X polietylenowa
Y polwinitowa (nierozprzestrzeniająca płomienia)
Xz polietylenowa z barierą przeciwwilgociową
NX bezhalogenowa
NY polwinitowa uodporniona na palenie
VX poliamidowo-polietylenowa
YV polwinitowo-poliamidowa
VY poliamidowo-polwinitowa


Poniżej oznaczenia kabli zgodne ze znakowaniem europejskim.

Pozycja w kodzie kabla Oznaczenie (EU) Opis
Przeznaczenie kabla
1
A zewnętrzny
I wewnętrzny, zewnętrzny
U, I/A wewnętrzno-zewnętrzny
S samonośny ósemkowy
ADDS samonośny osiowy
Materiał 1. i 2. powłoki zewnętrznej
2 i 3 - polietylenowa
Y polwinitowa 
Q poliuretanowa
V poliamidowa
N bezhalogenowa niepalna
Xz polietylenowa z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
Xn polietylnenowa niepalna
Yn polwinitowa niepalna
Symbol kabla
4 OTK optotelekomunikacyjny
OTKG optotelekomunikacyjny górniczy
Rodzaj ośrodka
5
r rozetowy
d tubowy żelowany
S z tubą półścisłą albo ścisłą
tm z mikrotubą
ts tubowy z uszczelnieniem suchym
rs rozetowy z uszczelnieniem suchym
tc z tubą centralną
Przewodność elektryczna
6
d dielektryczny
Wzmocnienie
7
D wzmocniony obwód
Pancerz
8
Fo drut stalowy
Ft taśma stalowa pofałdowana karbonowana
Ftl taśma stalowa lakierowana
Kabel płaski
9
p kabel płaski
Rodzaj włókien
11
J, Jm Włókno jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją
Jp Włókno SM z przesuniętą dyspersją
Jn Włókno SM z niezerową dyspersją
G Włókno wielomodowe gradientowe
Dopuszczalna siła naciągu
12
(liczba) kN np. 5kN naciągu
Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa lipiec 2023 ©