ADSS - All Dielectric Self Supporting Cable

Samonośne kable światłowodowe podwieszane, stosowane na liniach do 110 kV. Wykonywane są jako całkowicie dielektryczne, dostosowywane do rozpiętości przęsła (wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj zwiększa się stosując grubszą warstwę włókien aramidowych lub kewlarowych).Montowane są najczęściej w osi słupów poniżej przewodów roboczych, ale również na poprzecznikach i ponad przewodami roboczymi. Mogą być umieszczane w kanalizacji kablowej i w ziemi, co znacznie upraszcza budowę linii.

Zalety:

  • Szybka i tania instalacja.
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury linii energetycznych.
  • W wypadku instalacji poniżej przewodów roboczych - możliwa naprawa bez wyłączania linii.
  • Ten sam kabel po zejściu ze słupa można prowadzić dalej w kanalizacji teletechnicznej do przełącznicy.
  • Tani osprzęt.
  • Typowe narzędzia do wykonywania złączy - takie jak dla kabli układanych w kanalizacji teletechnicznej.

Wady

  • ADSS powodują zmiany obciążenia słupów co wymaga ponownego obliczenia wytrzymałości linii i często wzmocnienia słupów.ADSS na linii 110kV.

Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa lipiec 2023 ©