Konstrukcje telekomunikacyjnych kabli światłowodowych.

Wstęp

Światłowodowe kable telekomunikacyjne są układane w kanalizacjach teletechnicznych, zakopywane bezpośrednio w ziemi i wdmuchiwane do podziemnych rurociągów kablowych i mikrokanalizacji, układane na mostach, w kanałach ściekowych, w szachtach kablowych w budynkach i w kopalniach, podwieszane na słupach telekomunikacyjnych i energetycznych, oplatane na przewodach linii energetycznych, zakopywane w dnie morskim .... i instalowane w wielu jeszcze miejscach i na wiele sposobów. Stąd wiele różnorodnych konstrukcji, dostosowanych do środowisk w jakich będą pracować i funkcji w sieci do której są przeznaczone. Poniżej opisano przykładowe konstrukcje i ich parametry. Najlepszą metodą na wybór odpowiedniego technicznie rozwiązania będzie lektura często opasłych katalogów producentów.

Tubowe kable optotelekomunikacyjne zewnętrzne

XOTKtd, XzOTKtd - kanałowe

XOTKtd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. wypełnienie tuby: żel optyczny.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: polietylenowa, PE wysokiej gęstości, czarna.
 8. wkładka: polietylenowa.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - bariera przeciwwilgociowa aluminiowa pod powłoką.

Rodzaje kabli

XOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X).
XzOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X) z aluminiową zaporą przeciwwilgociową (z).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej.

Własności użytkowe

Kable tubowe zewnętrzne są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia.

Zewnętrzna powłoka kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji: - najmniejsza 2 x waga 1 km [N]
- największa 2500 [N]
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba światłowodów w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 12
2
6/B
12,5
100
2000
250
2100 +-100
4200+-100
2 - 24
4
6/C
13,0
115
2300
260
24 - 72
12
6/D
15,0
170
2500
300
2 -32
4
8/B
13,5
130
2500
270
4 - 48
6
8/C
15,0
150
2500
300
48 - 96
12
8/D
17,5
200
2500
350
16 - 48
4
12/B
16,5
200
2500
320
32 - 96
8
12/C
18,0
230
2500
360
48 - 144
12
12/D
21,5
310
2500
430

XOTKtdD, XOTKtdDx - wzmacniane

XOTKtdD

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. żel optyczny: o właściwościach hydrofobowych.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: polietylenowa, PE wysokiej gęstości, czarna.
 8. wkładka: polietylenowa
 9. wzmocnienie: włókna aramidowe na ośrodku kabla.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - bariera przeciwwilgociowa aluminiowa pod powłoką.
Opcja 2 - usytuowanie wzmocnienia między powłoką i osłoną

Rodzaje kabli

XOTKtdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), ze wzmocnieniem na ośrodku (D), o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X).
XzOTKtdD - opcja 1 optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznymelementem wytrzymałościowym centralnym (d),o wewnętrznej powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem na ośrodku (D),z aluminiową zaporą przeciwwilgociową (z).
XOTKtdDx - opcja 2 optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),o wewnętrznej powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem (D) na powłoce, o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x) .
XzOTKtdDx - opcja 1 i 2 optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznymelementem wytrzymałościowym centralnym (d),o wewnętrznej powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem na powłoce (D), o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x), z aluminiową zaporą przeciwwilgociową (z).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania
- w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej.
- bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi
- do podwieszania na słupach linii telefonicznych, linii energetycznych, trakcji kolejowej.

Własności użytkowe

Kable tubowe wzmacniane są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia.
Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-meltem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Zewnętrzna osłona lub powłoka kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 3 000 [N]
- największa 20 000 [N]
Dopuszczalna siła rozciągająca stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa*  6 000 [N]
   * - specyfikowana w zamówieniu
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba światłowodów w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 12
2
6/B
14,5
125
3000
250
2100 +-100
4200+-100
2 - 24
4
6/C
15,5
150
3000
310
2 -32
4
8/B
16,0
150
3000
320
4 - 48
6
8/C
17,0
170
3500
340
16 - 48
4
12/B
18,5
200
4000
370
32 - 96
8
12/C
20,0
250
5000
400

VXOTKtd, XVOTKtdD - przeciwgryzoniowe

VXOTKtd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. wypełnienie tuby: żel optyczny.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla dwuwarstwowa: poliamidowo-polietylenowa (VX-poliamid na zewnątrz, XV-PE wysokiej gęstości na zewnątrz), Barwa powłoki czarna lub pomarańczowa,
 8. wkładka: polietylenowa.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie z włókien aramidowych

Rodzaje kabli

VXOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o dwuwarstwowej zewnętrznej powłoce polietylenowo-poliamidowej (VX-poliamid na zewnątrz).
XVOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o dwuwarstwowej zewnętrznej powłoce polietylenowo-poliamidowej (XV-polietylen na zewnątrz).
XVOTKtdD , VXOTKtdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o dwuwarstwowej zewnętrznej powłoce polietylenowo-poliamidowej (XV-polietylen na zewnątrz, VX-poliamid na zewnątrz), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej.
Kable wzmacniane mogą być:

- układane bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
- podwieszane na podporach

Własności użytkowe

Kable tubowe przeciwgryzoniowe są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia.

Zewnętrzna dwuwarstwowa powłoka kabli

stanowi ochronę kabli przed atakami gryzoni, jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.

Promień zaginania:

- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna

Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:

- dla kabli niewzmacnianych 2 500 [N]
- dla kabli wzmacnianych 3 000 [N]

Zakres temperatur:

- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC

Identyfikacja tub:

- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba światłowodów w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 12
2
6/B
15,0
130
2500
300
2100 +-100
4200+-100
2 - 24
4
6/C
16,0
150
2500
320
24 - 72
12
6/D
18,0
170
2500
360
2 -32
4
8/B
16,5
180
2500
330
4 - 48
6
8/C
17,5
210
2500
350
48 - 96
12
8/D
20,0
230
2500
400
16 - 48
4
12/B
19,0
200
2500
380
32 - 96
8
12/C
20,5
270
2500
410
48 - 144
12
12/D
24,0
340
2500
480

XOTKtdn, XzOTKtdn, XOTKtdDn - samonośne ósemkowe

XOTKtdn

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. żel optyczny: o właściwościach hydrofobowych.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: polietylenowa, łączy mostkiem kabel z elementem nośnym, czarna.
 8. wkładka: polietylenowa
 9. element nośny: linka stalowa lub pręt dielektryczny umieszczony w mostku.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe,
Opcja 2 - bariera przeciwwilgociowa aluminiowa na ośrodku pod powłoką.

Rodzaje kabli

XOTKtdn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) samonośny (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X).
XOTKtdDn opcja 1 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t), samonośny (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem na ośrodku (D).
XzOTKtdD opcja 2 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) samonośny (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), o zewnętrznej powłoce polietylenowej (X), z barierą przeciwwilgociową na ośrodku (z).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do podwieszania na słupach:
- trakcji kolejowej,
- linii energertycznych średnich i małych napięć,
- linii telekomunikacyjnych miedzianych.

Własności użytkowe

Ośrodki kabli samonośnych są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
Zewnętrzna powłoka kabli jestodporna na ścieranie i promieniowanie UV.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca :
- krótkotrwała: F/3 [N]
- stała: F/6
F - siła zrywająca element nośny
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Maks. liczba włókien w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
wyniary zewnętrzne maksymalne
[mm]
wyniary mostka wys. x grubość
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Srednica elementu nośnego
[mm]
Minimalna siła zrywająca element nośny
[kN]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 12
2
6/B
12,0x21,5
2,0x2,5
165
3,0
7,0
430
2100 +-100
4200+-100
12,0x22,5
2,0x3,5
4,0
12,5
450
12,0x23,5
3,0x3,5
5,0
16,0
470
6-24
4
6/C
12,5x22,5
2,0x2,5
195
3,0
7,0
440
12,5x23,0
2,0x3,5
4,0
12,5
460
12,5x26,0
3,0x3,5
5,0
16,0
520
16-48
8
6/D
15,0x24,5
2,0x2,5
240
3,0
7,0
490
15,0x25,5
2,0x3,5
4,0
12,5
460
15,0x28,5
3,0x3,5
5,0
16,0
570
2-16
2
8/B
13,0x22,5
2,0x2,5
185
3,0
7,0
450
13,0x23,5
2,0x3,5
4,0
12,5
510
13,0x26,5
3,0x3,5
5,0
16,0
530
4-48
6
8/C
14,5x24,0
2,0x2,5
220
3,0
7,0
480
14,5x25,0
2,0x3,5
4,0
12,5
500
14,5x28,0
3,0x3,5
5,0
16,0
560
48-64
8
8/D
17,0x26,5
2,0x2,5
260
3,0
7,0
530
17,0x27,5
2,0x3,5
4,0
12,5
550
17,0x30,5
3,0x3,5
5,0
16,0
610
2-24
2
12/B
16,0x25,8
2,0x2,5
200
3,0
7,0
520
16,0x26,5
2,0x3,5
4,0
12,5
530
16,0x29,5
3,0x3,5
5,0
16,0
590
12-72
6
12/C
17,5x27,0
2,0x2,5
230
3,0
7,0
540
17,5x28,0
2,0x3,5
4,0
12,5
560
17,5x31,0
3,0x3,5
5,0
16,0
620

XOTKtdFtlx, XOTKtdDFtlx - ziemne

XOTKtdDFtlx

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 4. wkładka: polietylenowa.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka wewnętrzna: polietylenowa.
 8. poduszka pod pancerzem.
 9. pancerz: taśmy stalowe lakierowane.
 10. osłona zewnętrzna: polietylenowa, PE wysokiej gęstości.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe.

Rodzaje kabli

XOTKtdFtlx - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) z powłoką polietylenową (X), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi(Ftl), o zewnętrznej osłonie polietylenowej(x).
XOTKtdDFtlx - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) z powłoką polietylenową (X), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi(Ftl), wzmacniany włóknami aramidowymi, o zewnętrznej osłonie polietylenowej(x).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania
- w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
- w kanalizacji pierwotnej

Własności użytkowe

Kable tubowe ziemne:
 • mają w pełni dielektryczne ośrodki,
 • są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • są zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
Zewnętrzna polietylenowa osłona kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 30 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 2 700 [N]
- największa* 10 000 [N]
Stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa* 5 000 [N]
* specyfikowana w zamówieniu Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70o Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1-12
2
6/B
19,0
240
2700
570
2100 +-100
4200+-100
2-24
4
6/C
19,5
270
2700
590
24-72
12
6/D
21,5
330
2700
650
2-32
4
8/B
20,0
310
2700
600
4-48
6
8/C
21,5
330
2700
650
48-96
12
8/D
23,0
360
2700
690
16-48
4
12/B
23,0
360
2700
690
32-96
8
12/C
24,5
420
2700
740
48-144
12
12/D
28,0
550
2700
840

XOTKtdFox, XOTKtdDFox - podwodne i ziemne

XOTKtdFox

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 4. wkładka: polietylenowa.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka wewnętrzna: polietylenowa.
 8. poduszka pod pancerzem.
 9. pancerz: druty stalowe okrągłe ocynkowane.
 10. osłona zewnętrzna: polietylenowa, PE wysokiej gęstości.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe.

Rodzaje kabli

XOTKtdFox - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) z powłoką polietylenową (X), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi(Fo), o zewnętrznej osłonie polietylenowej(x).
XOTKtdDFox - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) z powłoką polietylenową (X), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi(Fo), wzmacniany włóknami aramidowymi, o zewnętrznej osłonie polietylenowej(x).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania
- bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
- w kanalizacji pierwotnej

Własności użytkowe

Kable tubowe ziemne:
 • mają w pełni dielektryczne ośrodki,
 • są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • są zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,

Zewnętrzna polietylenowa osłona kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 30 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 4 000 [N]
- największa* 16 000 [N]
Stała:
- najmniejsza 2 000 [N]
- największa* 8 000 [N]
* specyfikowana w zamówieniu
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1-12
2
6/B
21,0
500
4000
630
2100 +-100
4200+-100
2-24
4
6/C
22,0
550
4000
660
24-72
12
6/D
24,0
650
4000
720
2-32
4
8/B
22,5
615
4000
680
4-48
6
8/C
23,5
630
4000
750
48-96
12
8/D
26,0
760
4000
780
16-48
4
12/B
25,0
700
4000
750
32-96
8
12/C
26,5
780
4000
800
48-144
12
12/D
30,0
970
4000
900

Tubowe kable optotelekomunikacyjne wewnątrzobiektowe

NXOTKtd, NYOTKtd, YOTKtd

NXOTKtd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. wypełnienie tuby: żel optyczny.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: bezhalogenowa (tworzywo trudnopalne).
 8. wkładka: polietylenowa.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - powłoka kabla polwinitowa uodporniona na palenie.
Opcja 2 - powłoka kabla polwinitowa (nierozprzestrzeniająca płomienia).

Rodzaje kabli

NXOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce bezhalogeenowej (NX).
NYOTKtd (opcja 1) - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce polwinitowej uodpornionej na palenie (NY)
YOTKtd (opcja 2) - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce polwinitowej (Y) nierozprzestrzeniającej płomienia

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania w: pomieszczeniach zamkniętych, w tunelach kolejowych i drogowych.

Własności użytkowe

Kable tubowe wewnętrzne są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych i linii wysokiego napięcia.
Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, może być jednocześnie bezhalogenowa. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie. Promień zaginania:
- jednokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 30 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji: - największa 2 500 [N]
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC
Identyfikacja tub:
- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba światłowodów w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 24
4
6/B
12,0
130
2500
240
2100 +-100
4200+-100
2 -36
6
6/C
12,5
150
2500
250
2 -32
4
8/B
13,0
160
2500
260
24 - 64
8
8/C
14,5
190
2500
290
48 - 144
12
12/C
17,5
250
2500
350

NXOTKtdD, XOTKtdDnx, YOTKtdD - wzmacniane

NXOTKtdD

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. żel optyczny: o właściwościach hydrofobowych.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: bezhalogenowa (tworzywo trudnopalne).
 8. wkładka: polietylenowa
 9. wzmocnienie: włókna aramidowe na ośrodku kabla.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe pomiędzy powłoką i osłoną,
Opcja 2 - powłoka polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia,
Opcja 3 - powłoka polwinitowa uodporniona na palenie.

Rodzaje kabli

NXOTKtdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), ze wzmocnieniem na ośrodku (D), o zewnętrznej powłoce bezhalogenowej (NX).
XOTKtdDnx opcja 1 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznymelementem wytrzymałościowym centralnym (d),o wewnętrznej powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem pomiędzy powłoką i osłoną (D), w powłoce i osłonie zewnętrznej bezhalogenowej (tworzywo trudnopalne)nx.
YOTKtdD opcja 2 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),ze wzmocnieniem (D) na ośrodku, o zewnętrznej powłoce polwinitowej (Y) (nierozprzestrzeniającej płomienia).
NYOTKtdD opcja 3 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznymelementem wytrzymałościowym centralnym (d), ze wzmocnieniem na ośrodku (D), o zewnętrznej powłoce (NY) uodpornionej na palenie.
YOTKtdDny opcja 1, 2 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),ze wzmocnieniem (D) pomiędzy powłoką i osłoną, w powłoce polwinitowej (Y) i osłonie zewnętrznej polwinitowej uodpornionej na palenie (ny).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania
- w pomieszczeniach zamkniętych,
- na zewnętrznych ścianach budynków,
- w tunelach kolejowych, drogowych, w szybach kopalń,
- podwieszania poziomego i pionowego.

Własności użytkowe

Kable tubowe wzmacniane są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych.
Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-meltem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, może być równocześnie bezhalogenowa.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 3 000 [N]
- największa 10 000 [N]
Dopuszczalna siła rozciągająca stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa*  4 000 [N]
   * - specyfikowana w zamówieniu Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC

Identyfikacja tub:

- tuba licznikowa czerwona
- tuba kierunkowa niebieska
- tuby następne naturalne lub białe *
* barwione na życzenie

Barwy światłowodów w tubie

czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba światłowodów w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1 - 24
4
6/B
14,5
125
3000
300
2100 +-100
4200+-100
2 - 36
6
6/C
15,5
150
3000
310
2 -32
4
8/B
16,0
170
3500
320
24 - 64
8
8/C
17,0
190
4000
340
48 - 144
12
12/C
20,0
250
5000
400

VYOTKtd, VYOTKtdD, YVOTKtd, YVOTKtdD - przeciwgryzoniowe, niewzmacniane i wzmacniane

VYOTKtd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP w powłoce z PE, lub bez powłoki.
 2. tuba: luźna ze światłowodami wypełniona żelem optycznym.
 3. żel optyczny: o właściwościach hydrofobowych.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. ośrodek kabla: skręcone tuby lub tuby i wkładki wokół elementu centralnego; ośrodek jest 6-cio, 8-mio lub 12-to elementowy.
 6. uszczelnienie ośrodka: żel hydrofobowy.
 7. powłoka kabla: poliamidowo polwinitowa.
 8. wkładka: polietylenowa

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe na ośrodku,

Rodzaje kabli

VYOTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),o zewnętrznej powłoce dwuwarstwowej poliamidowo - polwinitowej (VY) (poliamid na zewnątrz).
VYOTKtdD opcja 1 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), ze wzmocnieniem na ośrodku (D), o zewnętrznej powłoce dwuwarstwowej poliamidowo - polwinitowej (VY) (poliamid na zewnątrz).
YVTKtd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d),o zewnętrznej powłoce dwuwarstwowej poliamidowo - polwinitowej (YV) (poliamid wewnątrz).
YVOTKtdD opcja 1 - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) tubowy (luźna tuba) (t) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), ze wzmocnieniem na ośrodku (D), o zewnętrznej powłoce dwuwarstwowej poliamidowo - polwinitowej (YV) (poliamid wewnątrz).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania
- w pomieszczeniach zamkniętych,
- na zewnętrznych ścianach budynków,
- w tunelach kolejowych, drogowych, w szybach kopalń,

Własności użytkowe

Kable tubowe przeciwgryzoniowe są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie tub i ośrodków żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych.
Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-meltem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne. Zewnętrzna dwuwarstwowa powłoka kabli stanowi ochronę przed atakami gryzoni. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie. Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 2 500 [N]
- największa* 2 x waga 1 km [N]
* - dla kabli wzmacnianych Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50o

Identyfikacja tub:

- tuba licznikowa czerwona - tuba kierunkowa niebieska - tuby następne naturalne lub białe * * barwione na życzenie
Barwy światłowodów w tubie
czerwona zielona niebieska naturalna lub biała
fioletowa pomarańczowa szara żółta
brązowa różowa czarna turkusowa

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w tubie
Liczba tub lub tub i wkładek / rodzaj tuby
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1-24
4
6/B
15,0
130
2500
300
2100 +-100
4200+-100
2-36
6
6/C
16
150
2500
320
2-32
4
8/B
16,5
170
2500
330
24-64
8
8/C
17,5
190
2500
350
48-144
12
12/C
20,5
270
2500
410

Rozetowe kable optotelekomunikacyjne

XOTKrd, XOTKrdD, XOTKrdDx, XzOTKrd - zewnętrzne kanałowe wzmacniane i niewzmacniane

XOTKrd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. wzmocnienie ośrodka: włókna aramidowe na ośrodku kabla.
 7. powłoka kabla: polietylenowa, PE wysokiej gęstości, czarna.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - bariera przeciwwilgociowa aluminiowa pod powłoką.
Opcja 2 - usytułowanie wzmocnienia aramidowego między powłoką a osłoną

Rodzaje kabli

XOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X).
XOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem na ośrodku z włókien aramidowych (D).
XzOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), z aluminiową barierą przeciwwilgociową na ośrodku.
XzOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), z aluminiową barierą przeciwwilgociową na ośrodku i wzmocnieniem z włókien aramidowych.
XOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D) pomiędzy powłoką i osłoną kabla (x).
XzOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), z barierą przeciwwilgociową na ośrodku (z), o powłoce polietylenowej (X),ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D) pomiędzy powłoką i osłoną kabla (x).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable XOTKrd; XzOTKrd są przystosowane do układania:
-w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej
Kable XOTKrdD; XOTKrdDx, XzOTKrdD, XzOTKrdDx są przystosowane do układania:
-bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi, w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej
-na słupach linii telefonicznych, trakcji kolejowej, słupach linii energetycznych średnich i małych napięć

Własności użytkowe

Kable rozetowe są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia.

Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-metalem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Zewnętrzna osłona lub powłoka kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 2 x waga 1 km [N]
- największa 2500 [N]
Dopuszczalna siła rozciągająca dla kabli wzmacnianych:
krótkotrwała:
- najmniejsza 3 000 [N]
- największa* 20 000 [N]
stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa* 6 000 [N]
* specyfikowana w zamówieniu
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja rowków rozety:
- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.

Barwy światłowodów w rowkach rozety:

czerwona zielona niebieska

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
XOTKrd
1-30
3
13,0
110
2500
260
2100 +-100
4200+-100
XzOTKrd
XOTKrdD
1-30
3
15,0
125
3000
300
XzOTKrdD
XOTKrdDx
1-30
3
16,0
140
3000
370
XzOTKrdDx

XOTKrdFtlx, XOTKrdFox, XOTKrdDFox - zewnętrzne podwodne i ziemne

XOTKrdFtlx

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. powłoka wewnętrzna: polietylenowa.
 7. poduszka pod pancerzem
 8. pancerz: druty stalowe okrągłe ocynkowane lub 2 taśmy stalowe lakierowane.
 9. osłona zewnętrzna: polietylenowa, PE wysokiej gęstości, czarna.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe.

Rodzaje kabli

XOTKrdFtlx - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl), o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x).
XOTKrdFox - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x).
XOTKrdDFtlx- optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl), wzmacniany włóknami aramidowymi (D), o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x).
XOTKrdDFox - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), opancerzony drutami stalowymi (Fo), wzmacniany włóknami aramidowymi (D), o zewnętrznej osłonie polietylenowej (x).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable opancerzone są przystosowane do układania:
-bezpośrednio w ziemi i na ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi,
-w kanalizacji kablowej pierwotnej
Kable opancerzone drutami stalowymi są polecane szczególnie do:
-układania na dnie zbiorników wodnych,
-wykonywania przejść rzecznych.

Własności użytkowe

Kable rozetowe ziemne:
 • mają w pełni dielektryczne ośrodki,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym,

Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-metalem oraz opancerzenie pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Zewnętrzna osłona kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 30 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Dopuszczalna siła rozciągająca dla kabli opancerzonych taśmami stalowymi:
krótkotrwała:
- najmniejsza 2 700 [N]
- największa* 10 000 [N]
stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa* 5 000 [N]
Dopuszczalna siła rozciągająca dla kabli opancerzonych drutami stalowymi:
krótkotrwała:
- najmniejsza 4 000 [N]
- największa* 16 000 [N]
stała:
- najmniejsza 2 000 [N]
- największa* 8 000 [N]
* specyfikowana w zamówieniu

Identyfikacja rowków rozety:

- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.
Barwy światłowodów w rowkach rozety:
czerwona zielona niebieska

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
XOTKrdFtlx
1-30
3
16,0
270
2700
480
2100 +-100
4200+-100
XOTKrdDFtlx
1-30
3
18,0
300
6000
520
XOTKrdDFox
1-30
3
18,5
610
4000
530
XOTKrdDFox
1-30
3
20,5
650
8000
600

NXOTKrd, YOTKrd, NXOTKrdD, XOTKrdDnx - wewnątrzobiektowe

NXOTKrd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. wzmocnienie ośrodka: włókna aramidowe na ośrodku kabla.
 7. powłoka kabla: bezhalogenowa (tworzywo trudnopalne).

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - powłoka polwinitowa uodporniona na palenie
Opcja 2 - powłoka polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia
Opcja 3 - wzmocnienie aramidowe
Opcja 4 - wzmocnienie aramidowe pomiędzy powłoką a osłoną.

Rodzaje kabli

NXOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce bezhalogenowej (NX).
NYOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o zewnętrznej powłoce polwinitowej uodpornionej na palenie (NY),
YOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia(Y),
NXOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej bezhalogenowej (NX), i wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku.
XOTKrdDnx - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce (X) i osłonie (nx) bezhalogenowej, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D) pomiędzy powłoką i osłoną kabla.
NYOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), o powłoce polwinitowej uodpornionej na palenie (NY),ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D) na ośrodku.
YOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), o powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia (Y), ze wzmocnieniem na ośrodku z włókien aramidowych (D).
YOTKrdDny - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d), o powłoce (Y) i osłonie (ny) polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia , ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D) pomiędzy osłoną, a powłoką.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do układania:
-w pomieszczeniach zamkniętych
-na zewnętrznych ścianach budynków
-w tunelach: kolejowych, drogowych, szybach kopalń
-do podwieszania poziomego i pionowego.

Własności użytkowe

Kable rozetowe wewnątrzobiektowe są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych.

Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-metalem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Zewnętrzna osłona lub powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, może być jednocześnie bezhalogenowa.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 2 x waga 1 km [N]
- największa 2500 [N]
Dopuszczalna siła rozciągająca dla kabli wzmacnianych:
krótkotrwała:
- najmniejsza 3 000 [N]
- największa* 10 000 [N]
stała:
- najmniejsza 1 000 [N]
- największa* 4 000 [N]
* specyfikowana w zamówieniu
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC
Identyfikacja rowków rozety:
- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.
Barwy światłowodów w rowkach rozety:
czerwona zielona niebieska

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
NXOTKrd
YOTKrd
NYOTKrd
1-30
3
12,5
140
2500
250
2100 +-100
4200+-100
NXOTKrdD
YOTKrdD
NYOTKrdD
1-30
3
14,5
150
3000
290
NXOTKrdDnx
YOTKrdDny
1-30
3
16,0
160
3500
320

VXOTKrd, YVOTKrd, VXOTKrdD, YVOTKrdD - przeciwgryzoniowe

VXOTKrd

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. powłoka kabla dwuwarstwowa: poliamidowo-polietylenowa (VX poliamid na zewnątrz), polietylenowo-poliamidowa (XV polietylen na zewnątrz), poliamidowo-polwinitowa (VY poliamid na zewnątrz) lub polwinitowo-poliamidowa (YV polwinit na zewnątrz).
  Barwa powłoki czarna lub pomarańczowa.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe.

Rodzaje kabli

VXOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej poliamidowo-polietylenowej (VX).
XVOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej polietylenowo-poliamidowej (XV).
VYOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej poliamidowo-polwinitowej (VY).
YVOTKrd - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej polwinitowo-poliamidowej (YV).
VXOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej poliamidowo-polietylenowej(VX), ze wzmocnieniem na ośrodku kabla z włókien aramidowych (D).
XVOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej polietylenowo-poliamidowej(XV), ze wzmocnieniem na ośrodku kabla z włókien aramidowych (D).
VYOTKrdD- optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej poliamidowo-polwinitowej(VY), ze wzmocnieniem na ośrodku kabla z włókien aramidowych (D).
YVOTKrdD - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce dwuwarstwowej polwinitowo-poliamidowej(XV), ze wzmocnieniem na ośrodku kabla z włókien aramidowych (D).

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable VXOTKrd; XVOTKrd, VXOTKrdD, XVOTKrdD są przystosowane do:
-układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej
Kable wzmacniane mogą być układane:
-bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi,
-na słupach linii telefonicznych, trakcji kolejowej, słupach linii energetycznych średnich i małych napięć
Kable wewnątrzobiektowe VYOTKrd, YVOTKrd, VYOTKrdD, YVOTKrdD są przystosowane do układania:
-w pomieszczeniach zamkniętych
-na zewnętrznych ścianach budynków
-w tunelach kolejowych, drogowych, w chodnikach kopalń
Kable wzmacniane mogą być podwieszane: poziomo, pionowo.

Własności użytkowe

Kable rozetowe przeciwgryzoniowe są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym,
 • mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia.
Zewnętrzna dwuwarstwowa powłoka stanowi ochronę kabli przed atakami gryzoni
Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-metalem pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca podczas instalacji:
- najmniejsza 2 x waga 1 km [N]
- największa 2500 [N]
Zakres temperatur dla kabli zewnętrznych VXOTKrd, XVOTKrd, VXOTKrdD, XVOTKrdD:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Zakres temperatur dla kabli wewnętrznych VYOTKrd, YVOTKrd, VYOTKrdD, YVOTKrdD:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC
Identyfikacja rowków rozety:
- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.
Barwy światłowodów w rowkach rozety:
czerwona zielona niebieska

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
VXOTKrd
XVOTKrd
VYOTKrd
YVOTKrd
1-30
3
14,0
160
2500
280
2100 +-100
4200+-100
VXOTKrdD
XVOTKrdD
VYOTKrdD
YVOTKrdD
1-30
3
16,0
170
3500
320

XOTKrdn, XzOTKrdn, XzOTKrdDn - zewnętrzne, samonośne, ósemkowe

XOTKrdn

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. powłoka kabla: polietylenowa, PE wysokiej gęstości, czarna.
 7. element nośny: linka stalowa lub pręt dielektryczny umieszczone w mostku.

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - wzmocnienie aramidowe,
Opcja 2 - bariera przeciwwilgociowa aluminiowa pod powłoką.

Rodzaje kabli

XOTKrdn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r), samonośny ósemkowy (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X).
XOTKrdDn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r), samonośny ósemkowy (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), ze wzmocnieniem na ośrodku z włókien aramidowych (D).
XzOTKrdn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) rozetowy (r), samonośny ósemkowy (n), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polietylenowej (X), z aluminiową barierą przeciwwilgociową na ośrodku.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych w każdej konfiguracji przestrzennej.
Kable są przystosowane do:
-podwieszania na słupach telefonicznych
Kable z dielektrycznym elementem nośnym są przystosowane do podwieszania na słupach:
-trakcji kolejowej
-linii energetycznych

Własności użytkowe

Ośrodki kabli rozetowych samonośnych są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym,
Zewnętrzna osłona lub powłoka kabli z polietylenu wysokiej gęstości jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca :
- krótkotrwała F/3
- stała F/6
F- siła zrywająca element nośny
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -40oC - +70oC
- pracy: -40oC - +70oC
Identyfikacja rowków rozety:
- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.
Barwy światłowodów w rowkach rozety:
czerwona zielona niebieska

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Liczba włókien w kablu
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Wymiary zewnętrzne maksymalne
[mm]
Wymiary mostka wys.xgrub.
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Średnica elementu nośnego
[mm]
Min. siła zrywająca element nośny
[kN]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
XOTKrdn
XzOTKrdn
1-30
3
13,0x22,5
2,0x2,5
160
3,0
7,0
520
2100 +/-100
4200+/-100
13,0x23,5
2,0x3,5
4,0
12,5
530
13,0x26,5
3,0x3,5
5,0
16,0
590
XOTKrdDn
1-30
3
15,0x24,5
2,0x2,5
180
3,0
7,0
490
15,0x25,5
2,0x3,5
4,0
12,5
510
15,0x28,5
3,0x3,5
5,0
16,0
570

Stacyjne kable optotelekomunikacyjne

YOTKS, NXOTKS, NYOTKS - jednowłóknowe, dwuwłóknowe

YOTKS

Budowa

 1. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 2. tuba: ścisła 0.9mm.
 3. włókna: aramidowe.
 4. powłoka kabla: polwinitowa (nierozprzestrzeniająca płomienia).

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - powłoka kabla bezhalogenowa.
Opcja 2 - powłoka kabla polwinitowa uodporniona na palenie.

Rodzaje kabli

YOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) o zewnętrznej powłoce polwinitowej(Y) nierozprzestrzeniającej płomienia.
NXOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) o zewnętrznej powłoce bezhalogenowej.
NYOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) o zewnętrznej powłoce polwinitowej(NY) uodpornionej na palenie.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych.
Kable są przystosowane do:
-układania w pomieszczeniach zamkniętych
-wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi.
Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patch-cord i pigtail).

Własności użytkowe

Kable stacyjne w ścisłych tubach są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • giętkie i łatwe w montażu,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych,
 • nadają się do oprawiania w złącza każdego standardu.

Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałówtrudnopalnych, noże być jednocześnie bezhalogenowa.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC
Identyfikacja tub:
- kabel jednowłóknowy (simplex) barwa dowolna - kabel dwuwłóknowy (duplex) tuba 1 -naturalna lub biała, tuba 2 - zabarwiona
Barwa powłoki polwinitowej
żółta kable jednomodowe (J)
czerwona kable jednomodowe o przesuniętej dyspersji (JP)
pomarańczowa kable wielomodowe (G/50)
zielona kable wielomodowe (G/62.5)

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Średnica ścisłej tuby
[mm]
Wymiary zewnętrzne kabla
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
1
0,90+0,5-0,1
2,5+/-0,2
9
400
50
500 +/- 5
2,8+/-0,2
10
60
3,0+/-0,2
12
60
2
0,90+0,5-0,1
5,0(+/-0,4)x 2,5(+/-0,2)
18
800
50
5,6(+/-0,4)x 2,8(+/-0,2)
20
60
6,0(+/-0,4)x 3,0(+/-0,2)
24
60

YOTKS, NXOTKS, NYOTKS - wielowłóknowe zakończeniowe

YOTKS

Budowa

 1. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 2. tuba: ścisła 0.9mm.
 3. włókna: aramidowe w ośrodku.
 4. powłoka kabla: polwinitowa (nierozprzestrzeniająca płomienia).

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - powłoka kabla bezhalogenowa.
Opcja 2 - powłoka kabla polwinitowa uodporniona na palenie.

Rodzaje kabli

YOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy o zewnętrznej powłoce polwinitowej(Y) nierozprzestrzeniającej płomienia.
NXOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy o zewnętrznej powłoce bezhalogenowej (NX).
NYOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy o zewnętrznej powłoce polwinitowej(NY) uodpornionej na palenie.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych.
Kable są przystosowane do:
-układania w pomieszczeniach zamkniętych

Własności użytkowe

Kable stacyjne w ścisłych tubach są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • giętkie i łatwe w montażu,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych,
 • nadają się do oprawiania w złączach każdego standardu.

Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałówtrudnopalnych, noże być jednocześnie bezhalogenowa.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 10 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC

Barwy ścisłych tub:

czerwona
zielona
niebieska
naturalna lub biała
fioletowa
pomarańczowa
szara
żółta
brązowa
różowa
czarna
turkusowa

Barwa powłoki polwinitowej

żółta kable jednomodowe (J)
czerwona kable jednomodowe o przesuniętej dyspersji (JP)
pomarańczowa kable wielomodowe (G/50)
zielona kable wielomodowe (G/62.5)

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Średnica ścisłej tuby
[mm]
Średnica zewnętrzna maxsymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
4
0,90+0,5-0,1
5,0
30
1200
100
500 +/- 5
6
5,0
30
1200
100
8
5,0
40
1600
100
12
6,0
40
1600
120

YOTKS(), NXOTKS(), NYOTKS() - wielowłóknowe rozdzielcze

YOTKS

Budowa

 1. moduł ze światłowodami.
 2. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 3. tuba: ścisła 0.9mm.
 4. włókna: aramidowe w ośrodku modułu.
 5. powłoka kabla: polwinitowa (nierozprzestrzeniająca płomienia).

Wykonanie opcjonalne

Opcja 1 - powłoka kabla bezhalogenowa.
Opcja 2 - powłoka kabla polwinitowa uodporniona na palenie.

Rodzaje kabli

YOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy, rozdzielczy, o zewnętrznej powłoce polwinitowej(Y) nierozprzestrzeniającej płomienia.
NXOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy, rozdzielczy, o zewnętrznej powłoce bezhalogenowej (NX).
NYOTKS - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) stacyjny (S) (ścisła tuba) wielowłóknowy, rozdzielczy, o zewnętrznej powłoce polwinitowej(NY) uodpornionej na palenie.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych.
Kable są przystosowane do:
-układania w pomieszczeniach zamkniętych
-wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi i rozgałęziania sieci w budynkach.

Własności użytkowe

Kable stacyjne w ścisłych tubach są:
 • w pełni dielektryczne,
 • odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
 • giętkie i łatwe w montażu,
 • mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych,
 • nadają się do oprawiania w złączach każdego standardu.

Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, noże być jednocześnie bezhalogenowa.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla są naniesione na powłoce. Można zamówić inne oznakowanie.
Promień zaginania:
- jednokrotnego 15 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -30oC - +60oC
- pracy: -20oC - +50oC

Barwy ścisłych tub:

czerwona
zielona
niebieska
naturalna lub biała
fioletowa
pomarańczowa
szara
żółta
brązowa
różowa
czarna
turkusowa

Barwa powłoki polwinitowej

żółta kable jednomodowe (J)
czerwona kable jednomodowe o przesuniętej dyspersji (JP)
pomarańczowa kable wielomodowe (G/50)
zielona kable wielomodowe (G/62.5)

Charakterystyka kabli

Liczba włókien w kablu
Liczba modułów
Liczba włókien w module
Średnica modułu
[mm]
Średnica zewnętrzna maxsymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Minimalny promień zginania
[mm]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
4
4
1
2,5
10,5
50
210
1600
500+/-5
6
6
1
2,5
11,5
60
230
2000
8
8
1
2,5
14,5
90
280
3000
12
12
1
2,5
17,0
100
340
4000
16
4
4
5,0
17,5
160
350
4000
24
6
160
6000
32
8
180
8000
48
12
6,0
19,0
180
380
10 000
24
6
4
5,0
19,5
180
390
4000
36
6
180
6000
48
8
200
8000
72
12
6,0
22,5
200
450
10 000
32
8
4
5,0
24,5
200
490
4000
48
6
300
6000
64
8
400
8000
96
12
6,0
28,5
430
570
10 000

Górnicze kable optotelekomunikacyjne

YOTKGrdFoyn, YOTKGrdDFoyn

YOTKGrdFoyn

Budowa

 1. element wytrzymałościowy centralny: dielektryczny pręt FRP.
 2. rozeta polipropylenowa: 10-cio rowkowa, liczba włókien w rowku: 1, 2 lub 3.
 3. rowek rozety: wypełniony żelem optycznym.
 4. włókno optyczne: jednomodowe J lub jednomodowe z przesuniętą dyspersją Jp, wielomodowe G/50 lub wielomodowe G/62,5.
 5. osłona rozety: polipropylenowa.
 6. wzmocnienie: włókna aramidowe.
 7. powłoka wewnętrzna: polietylenowa.
 8. poduszka pod pancerzem
 9. pancerz: druty stalowe okrągłe ocynkowane.
 10. osłona kabla: polwinitowa, czarna lub niebieska.

Rodzaje kabli

YOTKGrdFoyn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) górniczy (G), rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), o zewnętrznej osłonie polwinitowej (yn) nierozprzestrzeniającej płomienia.
YOTKGrdDFoyn - optotelekomunikacyjny kabel (OTK) górniczy (G), rozetowy (r) z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym centralnym (d) o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), wzmocniony włóknami aramidowymi, o zewnętrznej osłonie polwinitowej (yn) nierozprzestrzeniającej płomienia.

Zastosowanie

Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym. Kable te służą do wykonywania połączeń między urządzeniami systemów optoelektronicznych.
Kable opancerzone są przystosowane do układania:
-bezpośrednio w ziemi i na ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi,
-w kanalizacji kablowej pierwotnej
Kable górnicze są przystosowane do układania:na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

Własności użytkowe

Kable górnicze: mają w pełni dielektryczne ośrodki i są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne,
Centralny dielektryczny element wytrzymałościowy oraz wzmocnienie na ośrodku z włókien aramidowych zespolonych hot-metalem oraz opancerzenie pozwalają na uzyskanie dużej odporności kabli na naprężenia wzdłużne i poprzeczne.
Kable są zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez efektywne wypełnienie rowków rozety żelem hydrofobowym.
Zewnętrzna osłona kabli jest wykonana z polwinitu nie rozprzestrzeniającego płomienia
Promień zginania:
- jednokrotnego 20 x średnica zewnętrzna
- wielokrotnego 30 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatur:
- instalacji i montażu: -5oC - +50oC
- transportu i przechowywania: -20oC - +70oC
- pracy: -20oC - +70oC
Dopuszczalna siła rozciągająca:
YOTKGrdFoyn
YOTKGrdDFoyn
podczas instalacji
6 000 N
8 000 N
podczas eksploatacji
2 000 N
3 000 N

Identyfikacja rowków rozety:
- rowek licznikowy położony między dwoma sąsiednimi barwionymi grzbietami rozety
- kierunek liczenia wskazany przez trzeci barwiony grzbiet rozety.
Barwy światłowodów w rowkach rozety:
Numer włókna w rowku
Numer rowka
1, 5, 9
2, 6, 10
3, 7
4, 8
1
naturalna
naturalna
naturalna
naturalna
2
niebieska
brązowa
czerwona
zielona
3
pomarańczowa
biała
żółta
szara

Charakterystyka kabli

Rodzaj kabla
Maksymalna liczba światłowodów w rowku rozety
Średnica kabla na powłoce
Średnica drutów pancerza
Średnica zewnętrzna maksymalna
[mm]
Masa kabla
[kg/km]
Dopuszczalna siła rozciągająca
[N]
Minimalny promień zginania
[mm]
Standardowa długość fabrykacyjna
[m]
YOTKrdFoyn
3
10,4
1,4
18,0
610
6 000
540
2100+/-100
YOTKrdDFoyn
3
11,6
1,4
19,0
660
8 000
570
2100+/-100
Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa maj 2021 ©