SkyWrap®, ADL (All Dielectric Lashed)

Kable światłowodowe mocowane do przewodów fazowych lub odgromowych przy pomocy oplotu z taśm lub sznurów. Lekkie, o niewielkich średnicach, często z centralną tubą, projektowane w sposób nie powodujący znacznych zmian w obciążeniu słupów. Jako element nośny (wytrzymałościowy) wykorzystują przewody linii energetycznej.

SkyWrap® - produkcji AFL

Instalowane od 1982 roku, SkyWrap® są kablami światłowodowymi spiralnie montowanymi na przewodach odgromowych lub fazowych linii energetycznych. Specjalnie skonstruowana maszyna jest używana do owijania kabla przy zachowaniu ścisłej kontroli parametrów. SkyWrap® jest idealnym rozwiązaniem kiedy dostęp do linii jest utrudniony. Urządzenia do instalacji są lekkie i łatwe w obsłudze. Instalacja SkyWrap® na przewodzie odgromowym nie wymaga wyłączania linii. Istnieje technologia umożliwiająca instalację kabla na przewodzie odgromowym linii energetycznej pod napięciem w trakcie normalnej eksploatacji linii.


W Polsce zainstalowano testowo kilka kilometrów takiego światłowodu. Technologia ta jest popularna w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Trwałośc instalacji ocenia się jako porównywalna z ADSS, jednak brak krajowych firm które realizowałyby instalację i serwis był przyczyną małego zainteresowania. Ta sytuacja ma się niebawem zmienić. AFL znalazł w Posce partnera technicznego i wraz z nim oferował ten produkt na targach w Bielsku-Białej w 2015 r.


ADL to z kolei cienkie kable światłowodowe mocowane do przewodów roboczych lub odgromowych linii energetycznych przy pomocy oplotu ze sznurka, taśmy lub spinek z tworzywa sztucznego. Odgałęzienie od ADL na linii 15kV do klienta podłączanego kablem kanałowym. Widoczne są czerwone izolatory przy zejściu ADL z przewodów fazowych, zapas kabli umozliwiający wykonanie spawów w samochodzie na dole pod słupem i metalowa osłona złącza.Zalety:

  • Szybka i tania instalacja
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury linii energetycznych
  • Możliwa instalacja w miejscach o utrudnionym dostępie (n.p. nad przejściami przez rzeki)
  • Można instalować na przewodach odgromowych i fazowych n.p. linii 15kV.

Wady:

  • Żywotność 7-15 lat cienkie powłoki kabli i oploty przecierają się w związku z ruchem przewodów
  • Przerwane oploty ADL powodują zwarcia
  • Kable zainstalowane na przewodach odgromowych ulegają uszkodzeniu przez łuk podczas uderzenia pioruna, uszkadzają się oploty i płaszcz kabla, co z czasem prowadzi do uszkodzenia włókien.
  • Kable zainstalowane na przewodach fazowych ulegają przepaleniu przez łuk elektryczny w wypadku zwarcia powodowanego przez dotykające przewodów gałęzie drzew (szczególnie wrażliwe są instalacje na 15kV - niskie słupy).

ADL na przewodzie odgromowym linii 110 kV
Uszkodzone oploty ADL powodują zwarcia na linii energetycznej i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.


Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa maj 2021 ©