Kable optotelekomunikacyjne

Funkcje kabla

 • zabezpieczenie światłowodów przed uszkodzeniem w trakcie produkcji, instalacji i eksploatacji kabla
 • zapewnienie stabilności parametrów transmisyjnych światłowodów przez cały okres eksploatacji kabla
 • zapewnienie odporności kabla na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych

Buforowanie światłowodu - pokrycia wtórne

Gołe światłowody nie są odporne na działanie czynników zewnętrznych. W wiekszosci zastosowań nie mogą być używane bez dodatkowych zabezpieczeń ze względu na ich małe wydłurzenie zrywające oraz wzrost tłumienności wskutek działania naprężeń rozciągających, zginających i skręcających. Zabezpieczenie światłowodów przed wpływami otoczenia osiągamy poprzez odpowiednią konstrukcję pokrycia wtórnego jak i metodę zestawienia wszystkich elementów kabla w strukturę spełniającą wszystkie stawiane jej wymagania.

Ścisła tuba

Bezpośrednie nałożenie pokrycia ze specjalnego tworzywa na światłowód w pokryciu pierwotnym, jest najprostrzym sposobem jego zabezpieczenia przed działaniem czynników zewnętrznych. Światłowód w ścisłym pokryciu może być użyty we wszystkich konstrukcjach kabli przeznaczonych do krótkich połączeń (wewnątrzobiektowych). W konstrukcjach tych światłowód w ścisłym pokryciu pełni taką samą rolę, jak w luźnej tubie w kablach dalekosiężnych.
tuba

Luźna tuba

Luźna tuba jest najczęściej wytwarzana w postaci dwuwarstwowej rurki. Wewnętrzna warstwa wykonana jest z tworzywa zapewniajacego bardzo mały współczynnik tarcia, zewnętrzna zabezpiecza światłowód przed wpływem czynników zewnętrznych. Tuba może zawierać od jednego do kilkudziesięciu światłowodów, a jej zadaniem jest dostateczne zabezpieczenie światłowodów przed deformaccjami oraz wpływem sił tarcia - zbyt durze powodują powstanie makro i mikro zgięć. Luźna tuba posiada wszystkie cechy podstawowego elementu konstrukcyjnego kabla i może być wykorzystana uniwersalnie w różnych jego konstrukcjach.
Światłowód, bądź swiatłowody umieszczone są swobodnie we wnętrzu tuby. Długość światłowodu jest większa niż długość tuby.
Wielkość nadmiarowej długości włókna w tubie zależy od ilości światłowodów, geometrii tuby, sposobu jej ułożenia w kablu i jest tak dobrana aby z jednej strony naprężenia rozciągające nie przenosiły się na włókno, z drugiej zaś aby naprężenia ściskające działające na powłokę (niskie temperatury) nie powodowały wzrostu tłumienności światłowodu wskutek strat na makro i mikrozgięciach. Żel hydrofobowy wypełniający tubę ma za zadanie:
 • blokowanie dostępu wody do jej wnętrza
 • zmniejszenie wrażliwości światłowodu na straty na mikrozgięciach dzięki właściwosciom tiksotropowym (jest ciekły w sytuacjach dynamicznych - ruch i stały w statycznych)

Rozeta

Rozeta jest elementem ośrodka kabla stosowanym alternatywnie do luźnej tuby. Wykonywana najczęściej z polipropylenu, wypełniona żelem, chroni włókna przed wpływami zewnętrznymi pozostawiając im swobodę ruchu. Rozety najczęściej wykonuje się jako dziesięcio lub dwunasto rowkowe. Rowki ułożone są spiralnie wzdłuż elementu wytrzymałościowego kabla. W rowku może znajdować się jeden lub kilka światłowodów. Produkcja kabla z ośrodkiem rozetowym jest tańsza lecz kabel taki ma mniejszą wytrzymałość na uderzenia boczne od tubowego.
 1. element wytrzymałościowy centrakny
 2. rozeta polipropylenowa
 3. rowek rozety
 4. włókno optyczne
 5. osłona rozety
 6. wzmocnienie ośrodka
 7. powłoka kabla

Ośrodek kabla

Tuby i elementy wypełniające nawinięte wokół centralnego elementu konstrukcyjnego tworzą wraz z nim ośrodek kabla.
Konstrukcja ośrodka kabla z luźną tubą charakteryzuje się określonym dopuszczalnym przedziałem naprężeń ściskających i rozciągających, w którym naprężenia te nie przenoszą się na włókna, a jedynie powodują zmiany ich położenia wewnątrz tub. Na rysunkach przedstawiono trzy przypadki ułożenia włókien w tubach w zależności od rodzaju naprężeń przykładanych do ośrodka kabla:
 • przy naprężeniach rozciągających, włókna zajmują w tubach pozycję najbliższą osi kabla
 • przy braku jakichkolwiek naprężeń, włókna przyjmują pozycję neutralną
 • przy działaniu naprężeń ściskających, włókna zajmują pozycję najbardziej odległą od osi kabla (niskie temperatury)

Schemat procesu produkcji kabla optotelekomunikacyjnego

Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa maj 2021 ©