Wymagania techniczno-eksploatacyjne na linię optyczną dla systemów SDH.

A. Parametry transmisyjne światłowodów

Do budowy linii optotelekomunikacyjnych SDH przewidywane jest stosowanie jedynie światłowodów jednomodowych. Tabela S.1. przedstawia wymagania dla światłowodów jednomodowych. Pierwsze z wymienionych są przeznaczone głównie do transmisji w paśmie 1550nm, drugie do transmisji w paśmie 1550nm, a trzeci rodzaj (typu IVc) posiada zmniejszoną tłumienność i przeznaczony jest do jednoczesnej transmisji z podziałem falowym (WDM) w obu pasmach jednocześnie.

Przeznaczenie światłowodu dla pasma 1310 nm
typ IVa
dla pasma 1550 nm
typ IVb
dla pasm
1310 nm i 1550 nm
typ IVc
średnica pola modu

tolerancja średnicy

9um św. skokowy 10um
- z dyspersją profilu na granicy płaszcza i rdzenia

+/- 10%

7 um do 8.5 um

+/- 10%

10,5 um

+/- 10%

średnica płaszcza 125 um +/- 2,4% 125 um +/- 2,4% 125 um +/- 2,4%
długość fali odcięcia:
lc-dla włókna
lcc- dla kabla
lc pomiędzy 1100 nm a 1280 nm
lcc 1270 nm
lcc poniżej 1500 nm lcc poniżej 1280 nm
średnia tłumienność 1310 nm mniejsza od 0,45 dB/km mniejsza od 0,5 dB/km mniejsza od 0,4 dB/km
1550 nm mniejsza od 0,25 dB/km mniejsza od 0,25 dB/km mniejsza od 0,20 dB/km
zakres zmian l: współczynnik dyspersji /D/ [ps/nm*km] 1285nm - 1330nm
poniżej 3,5
1270nm - 1340nm
poniżej 3,5
1525nm - 1575nm
poniżej 22
1285nm - 1330nm
poniżej 25
1525nm - 1550nm
poniżej 2,7
1500nm - 1580nm
poniżej 6
1285nm - 1330nm
poniżej 3,5
1525nm - 1575nm
poniżej 6
1500nm - 1580nm
poniżej 20

Tabela S.1. Podstawowe parametry transmisyjne światłowodów jednomodowych przeznaczonych do transmisji sygnałów optycznych SDH.

Światłowód typu IVa powinien spełniać wymagania G652, zgodnie z CCITT.
Światłowód typu IVb powinien spełniać wymagania G653, zgodnie z CCITT.
Światłowód typu IVc powinien spełniać wymagania G654, zgodnie z CCITT.

Średnica pola modu może być obliczana w/g różnych metod, tzw Peterman 1 i Peterman 2. Stosowane metody pomiaru to: skanowania dalekiego pola (Far-Field Scan), przesuwanych końców (Knife-Edge Scan), zmiennej apertury (Variable Aperture Technique), przesunięcia (Offset Join Domain) lub bliskiego pola (Near-Field Domain).

Średnia tłumienność jednostkowa jest wielkością projektową dla linii SDH. W podanej wielkości powinny się zawierać zarówno jednorodne odcinki światłowodu jak i dopuszczalne niejednorodności. Niejednorodność tłumienności nie powinna przekraczać wartości 0.1 dB/km (niezależnie od charakteru niejednorodności).

B. Nominalna długość fali.

Przedział zmian długości fali źródła światła jest zależny od zastosowania linii SDH. Pełny zakres zmian długości fali występuje dla połączeń stacyjnych, a dla pozostałych jest odpowiednio węższy, patrz tabela S.2. S.3. i S.4.
pasmo 1310nm: zakres zmian długości fal 1270nm do 1360nm
pasmo 1550nm: zakres zmian długości fal 1500nm do 1580nm

C. Średnica zgięcia światłowodu

Wzrost tłumienności światłowodu po nawinięciu 100 zwojów na cylinder o średnicy 37,5mm nie powinien być większy od 0.5 dB dla pasma 1310nm i 1 dB dla 1500nm.
Wszystkie zapasy światłowodu w mufach i w przełącznicach światłowodowych powinny być nawijane z zachowaniem średnicy co najmniej 55mm.

D. Połączenia światłowodów.

Połączenia stałe (zgrzewane) powinny posiadać średnią tłumienność nie gorszą od 0.1 dB, a maksymalną 0.15 dB, jeśli trzy kolejne próby nie umożliwiają osiągnięcia wartości 0.15 dB dopuszcza się wartość poniżej 0.3 dB. Wartość 0.1 dB jest wielkością projektową dla długich odcinków linii optotelekomunikacyjnych.
Połączenia rozłączalne, złącza, powinny posiadać tłumienność nie większą od 0.5 dB. W przełącznicach światłowodowych należy stosować złącza FC-PC.

E. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli światłowodowych.

Długość odcinków fabrykacyjnych kabli światłowodowych powinna być dostosowana do lokalnych warunków układania kabla - długie odcinki na terenach niezabudowanych i krótsze w miejscach gdzie występuje wielu potencjalnych klientów i dużo zmian kierunków trasy kabla.
Telefonika i Fibrain produkują najczęściej kable o standardowych długościach 2100+/-100m i 4200+/-100m
Na zamówienie można otrzymać odcinki fabrykacyjne o długościach do 12 000m

Autor: Sławomir Pastuszka Warszawa maj 2021 ©