Przyszłości się nie poznaje lecz się ją tworzy

"Stanisław Brzozowski"